гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

НАЧАЛО

Нашето портфолио

 

® Интерактивни решения за училища и образователни институции;

Екипът на Планикс изцяло работи в сектор „Образование“и дейността ни е насочена конкретно към нуждите и спецификите на образователните институции;

® Официален дистрибутор на zSpace технологично оборудване за Бургаски регион;

® Цялостни решения за подобряване на учебната среда и обучителен софтуер;

® Дигиталното обучение в класната стая чрез използване на електронните ресурси на образователен софтуер MozaBook;

® Търговска и сервизна дейност: цялостно асемблиране и сервиз на компютърни системи, компоненти, сървъри, копирна и офис техника;

® Комплексни услуги и експертни консултации в областта на информационните технологии, комуникациите и системната поддръжка;

® Дистанционна поддръжка – онлайн сервиз на базата на отдалечен достъп;

® Виртуална пясъчна кутия Planiks Sand Reality Box;

® Машина за почистване на книги Bookshower - Планикс ЕООД е официален дистрибутор за България на техника за почистване на книги и документи

® Проектиране и изграждане, управление и поддръжка на кабелни и безжични компютърни мрежи;

® Абонаментно обслужване;

® Продажба на консумативи за офис техника и оборудване;

® Зареждане и рециклиране на тонер касети и консумативи за принтерна и копирна техника;

® Изграждане на системи за видеонаблюдение;

® Продажба и поддръжка на IP телефонни централи;

® WEB дизайн, хостинг и поддръжка.