гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

 

Класна стая на бъдещето

 

 

 

Класна стая на бъдещето е доказано работеща комбинация от специално създаден за образователни цели хардуер, софтуер, учебно съдържание и умения за работа с тях. Свобода, въображение, интерактивност вдъхновяват децата. С желание влизат в класната стая, в която могат да творят. В България все още са малко училища, в които стаите са не просто пространство, а истински творчески зони. Чертаят, смятат на интерактивни дъски, програмират на мощни лаптопи. Попълват тестовете си на таблети, а техните резултатите веднага пристигат при учителя. Това е класната стая на бъдещето!

Класната стая на бъдещето променя изцяло представата ни за преподаване в училищата в няколко основни насоки. Тя позволява достъп до много по-разнообразно съдържание, отколкото отделните учебници и помощни материали могат да предоставят.

Класната стая на бъдещето създава нови възможности за взаимодействие между учителя и ученика, които вече могат да обсъждат всяка отделна домашна работа, проект или контролно на интерактивната дъска, да си обменят материали и да ги обсъждат съвместно. Този подход на откритост може да спомогне много и в още една важна насока – той може да премахне страха от грешки и да и покаже един нов, творчески модел на работа. Решението променя класическата представа за класната стая, позволявайки учебния процес да излезе от нея, а преподаването и усвояването на знания да се провежда навсякъде и по всяко време. С тази технологична концепция всяка традиционна класна стая, парк или друго място около нас може да се превърне в място, подходящо за учене и преподаване. Всичко това прави обучението много по-забавно и интригуващо за учениците, увеличава мотивацията им за учене и в крайна сметка – ефективността при запомнянето и осмислянето на учебния материал.

Класната стая на бъдещето е доказателство, че големите промени могат да се осъществяват и с по-малко ресурси, а качеството на обучение може да бъде значително подобрено и с инвестиции на сравнително ниска цена.