гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

 

PLANIKS SAND REALITY BOX 

 

 

С помощта на Sand Reality Box, трудните за осмисляне от деца и подрастващи контурни и топографски карти са представени в лесен и достъпен вариант.

Топографска карта е графично представяне на част от земната повърхност , триизмерно изображение (но обикновено в двумерно представяне) на контурите и котите на даден регион, като планини, хълмове, долини и реки.

  • равнинните площи, долини, низини, полета и др., се оцветяват със ЗЕЛЕН ЦВЯТ;
  • изображенията на моретата, езерата, язовирите, реките, потоци, и др. водни обекти - със СИН
  • високите земни площи като планини, вулкани, хълмове, върхове и др. - с КАФЯВ ЦВЯТ

Чрез Sand Reality Box може да се създаде модел, който представлява реален релеф, като по този начин посетителите в музея или учениците в учебното заведение да моделират абстрактна карта до действителния релеф и така да опознаят земните форми и екосистемните процеси.

  • Контурни линии са основната характеристика на топографската карта. Всяка точка на единична контурна линия представлява една и съща кота или височина над референтната точка (обикновено морското равнище).
  • Преминаването от една контурна линия към следващата представлява покачване или спад в височината на земната повърхност.

 Пясък Sandtastik и безопасност:             

  • Подходящ за създаване релефни форми, включително в мокро състояние.
  • фин, мек продукт, който се пресява през пръстите с лекота;
  • чист, искрящ бял пясък е нетоксичен , 100% натурален и не уврежда околната среда.
  • със сертификат за безопасност от завода производител в САЩ; Идеята на тази интерактивна пясъчна кутия е да позволи на деца, ученици и студенти, както и на посетителите на даден музей да научат повече за географските, геоложките или хидрогеоложките принципи в природата, докато движат пясъка.

 

Planiks Sand Reality Box позволява на потребителите да създават топографски модели от оформянето на пясък , който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

Системата учи на географски, геоложки и хидроложки понятия, като например как да се чете топографската карта, смисъла и значението на контурните линии, водните басейни, релеф и екосистеми и др.

 

Свържете се с нас за да изготвим за Вас индивидуална оферта!