гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

 Интерактивни дисплеи GAOKE

Интерактивните дисплеи в класната стая дават възможност на целия клас до електронно съдържание, като всеки час работата по дисплея може да се запази на електронен носител (Word, PDF, PPT), който е унифициран и лесно и бързо споделим през всякакви комуникационни платформи, включително електронен дневник. Обхватът на иновацията е максимален, защото целият клас има достъп до това съдържание в клас, а цялостната поддръжка е много по-лесна и не утежняваща за лицето, поддържащо техниката в училище.

Моделът за работа е стандартизиран и лесен за прилагане в класната стая, тъй като е съобразен с характеристиките на учебната програма и текущия учебен процес по модел на фронтално обучение. В същото време моделът предлага въвеждане на модерни и по-разчупени подходи на преподаване в класната стая. Инвестицията е максимално рентабилна от гледна точка на финанси спрямо обхват на деца.

Във всяка класна стая, всеки час учителят и децата ще имат възможност да работят с дигитални ресурси и електронни учебници на интерактивната дъска или дисплей. Ще могат да ползват мултимедийни ресурси, 3D модели и симулационни приложения с цел по ясна визуализация на учебното съдържание. Цялата работа по дисплея в рамките на учебния час ще се запазва в електронен формат (Word, PDF, PPT) и ще може да се споделя с деца, които отсъстват, родители и учители.

Какви са ползите за образователно-възпитателния процес?

За учителите:

  • По-голяма възможност да се интегрират ИКТ в уроците, докато се преподава пред класа.
  • По-голяма спонтанност и гъвкавост, тъй като учителите могат да чертаят или анотират голямо количество от уеб базирани ресурси.
  • Могат да записват, отпечатват написаното на дисплея, включително бележките си, направени по време на урока, без излишни усилия.
  • Лесно могат да споделят и използват материали повторно.

За учениците:

  • Увеличава се мотивацията, уроците са по-приятни, дават се нови и по-големи възможности за участие на повече ученици в час и за съвместната им работа, развиват се личностните и социалните умения на учениците.
  • Намалява се необходимостта от преписване на вече записаното на интерактивният дисплей.
  • Към различните стилове на учене се приспособяват различни ресурси, съответни на нуждите на учениците.
  • Учениците могат да са по-креативни в представянето на теми пред съучениците си.
  • Учениците няма нужда да използват клавиатура, което води до възможността интерактивният дисплей да бъде използван и от деца със специални образователни потребности (СОП).

Може да направите своето запитване за цени или индивидуална оферта на нашият e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.