гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

MozаBook

Образователен презентационен софтуер за интерактивна дъска

 

  

    

 

Софтуер mozaBook Classroom:

  • Създавайте интерактивни публикации и електронни уроци
  • mozaBook е съвместим с всякакви интерактивни дъски и интерактивни дисплеи
  • Създавайте анимирани презентации, упражнения и симулации
  • Споделяйте уроци с останалите чрез интегрирана облачна платформа
  • Използвайте готови ресурси или създайте нови собствени

 

Ресурси по всички общообразователни предмети

mozabook classroom e подходящ софтуер за всички общообразователни предмети в България. Закупуване на лиценз от Юнион Интерактив.

3D модели, образователни видеа, допълнителни приложения, инструменти за графична обработка, тестов генератор и е-учебници по различни теми и предмети – с mozaBook Classroom всичко е на едно място и е оптимизирано за работа с интерактивната дъска или интерактивен дисплей.

       

MozaBook - най-добрият избор

  Просто и интуитивно

При разработването на софтуера се взема под внимание обратната връзка с учителите, които го използват. В резултат на това софтуерът е лесен и прост за употреба, функциите могат да бъдат намерени там, където потребителите ги търсят.

   Социално

Тетрадките и работните листове, създадени в mozaBook, могат да бъдат споделяни в училището или на национално равнище, което позволява на учителите да имат достъп и да използват взаимно тетрадки и работни листове в час.

   Многостранен

mozaBook може да отваря PDF документи, което позволява на потребителите да използват PDF файлове, като основа на своите презентации и дори да ги превърнат в електронни публикации, чрез добавяне на интерактивно съдържание от нашата библиотека само с няколко прости стъпки. По този начин потребителите могат да създават свои собствени интерактивни електронни учебници, които да използват и споделят.

   Изумителен

mozaBook осигурява достъп до мултимедийната библиотека, която съдържа повече от 1200 интерактивни 3D анимации, стотици образователни видеоклипове и множество аудио файлове и работни листове, които помагат за повишаване интереса на учениците.

   Гъвкавост

mozaBook може да се използва, както на интерактивни дъски така и на стандартни компютри. Потребителският интерфейс на mozaBook поддържа и може да се адаптира към различни размери на дисплея.

   Многоезичен

MozaBook софтуера, вградените приложения, образователните видеоклипове, интерактивните 3D модели и техните текстове са налични на много езици, броят на които непрекъснато се разширява.