гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

 

 

Планикс ЕООД е изцяло българска компания, работеща в сферата на информационните и образователни технологии. Ние се грижим за Вашата компютърна и комуникационна техника и периферия, проектираме и изграждаме структурни кабелни мрежи, предлагаме и извършваме цялостно проектиране, изграждане и поддържане на иновативни технологични решения както в сферата на бизнеса и търговията, така и в сферата на образованието.

Главната цел към която се стреми екипът на ПЛАНИКС ЕООД е насочена към клиентите ни - да получават най-добрата възможност за закупуване на техническо оборудване и услуги, заедно с пълната гаранция, предоставена от самите международни производители.

Политиката на ПЛАНИКС ЕООД е да разширява пазарните си позиции, чрез предлагане на продукти и услуги в областта на информационните технологии, стремеж към непрекъснато техническо и интелектуално развитие, съобразно динамично променящите се изисквания на IT пазара. Именно затова се стремим да предлагаме на своите клиенти и партньори модерни технологични решения, които да са достъпни за тях и да отговарят на потребностите им.

Вече 15 години екипът на Планикс работи за ВАС!