гр.Бургас 8000,
ул.К.Величков 65А

+359 (56) 821 621
office@planiks.com

Интерактивни дисплеи

Интерактивните дисплеи ще осигурят нови възможности за обучение във вашата образователна институция и иновативна среда на преподаване. Свържете се с нас за индивидуална оферта на e-mail: office@planiks.com

Mozabook софтуер

Образователен презентационен софтуер за интерактивен дисплей или дъска. Невероятно интерактивно съдържание, развитие на умения, илюстративни и виртуални лабораторни приложения допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Виртуална пясъчна кутия

Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

STEM среда

Обучението по STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

НАЧАЛО

МОН дава 20 млн.лв. за СТЕМ центрове в училищата

Written by Rositsa Tsoneva

Източник: в.СЕГА

20 млн.лв. планира да отпусне просветното министерство за изграждане на СТЕМ центрове в българските училища. Това стана ясно днес при представянето на новите национални програми с средното образование, които тази година са 21 на брой – 4 повече от м.г. - за двойно по-голяма сума - общо 140 млн.лв. Това е най-големият обем средства, които получават родните училища извън делегираните им бюджети, като с тях се финансират дейности, за които обикновено средствата на школата не стигат.

Най-голямото перо - 70 млн.лв., както и м.г., ще отиде за изплащане на обезщетения на учителите – при пенсиониране и други видове обезщетения. Миналата година за целта бяха изплатени 63 млн.лв. за около 8000 учители. Не всички от тях обаче са излезли от системата на образованието. „Годишно се пенсионират между 4500 и 5000 педагози, като последните години броят им остава сходен“, посочи просветният министър Красимир Вълчев. Той обаче призна, че той е голям спрямо общия брой на учителите в системата.

Новата за т.г програма с най-много средства е „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ – 20 млн.лв. По нея ще се финансира създаването на нови училищни центрове в държавните и общински училища у нас - те ще представляват съвкупност от учебни пространства с фокус върху СТЕМ, т.е. върху обучението чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Всеки център трябва да съдържа промяна във физическата среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и управлението на образователния процес. Програмата е насочена както към училища с иновативни практики, така и към такива, желаещи да развият иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, математиката и инженерното мислене. Целта й да мотивира учениците към изучаване на въпросните науки, да повиши резултатите им и те в крайна сметка да придобият компетентности и ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката.

По програмата ще се финансират няколко вида СТЕМ центъра – за нови технологии в креативните индустрии, за дигитални създатели и за природни науки, изследвания и иновации, като проектите за тях ще трябва да са до 300 хил.лв. Средства са планирани и за по-малки СТЕМ кътове – кътове тип работилници, изследователски лаборатории и класни стаи за дигитални създатели, за които училищата ще могат да получат до 50 хил.лв.

Сред другите нови програми са тези за създаване на по-добри условия за комуникация с родителите, за центровете за подкрепа на личностното развитие, които ще получат повече средства за кариерно ориентиране и оборудване, за изработване на учебници и помагала за някои по-редки чужди езици и за професионално образование, както и за безопасност на движение по пътищата (отделен модул от програма). По новата наредба за физическата среда, която предстои да бъде приета, всяко училище и детска градина трябва да разполага с площадка за безопасност на движението по пътищата. Срокът за това е до 10 г., като още т.г. МОН ще отпусне общо 800 хил.лв. за изграждане на подобни площадки в дворовете. За целта за детските градини на проектен принцип ще се дават по 2500 лв., за училищата – 3500 лв.

Повече информация може да откриете ТУК

Category: